Ohjelma- & tapahtumatoimisto palveluksessanne

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Fantastico Music Oy
Y-tunnus: 1637669-4
Osoite: Pohjantie 3, 02100 Espoo
Puhelin: +358 9 439 291 41

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa Fantastico Music Oy:ssä Minna Pentti, minna.pentti@fantasticomusic.fi tai puh. +358 500 804 959.

3. Rekisterin nimi

Fantastico Music Oy:n asiakasrekisteri ja Fantastico Music Oy:n markkinointirekisteri,
puh. +358 500 804 959.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista
– nimi
– sähköpostiosoite
– matka- ja/tai muu puhelinnumero
– organisaatio ja asema
– organisaation osoitetiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakas- ja laskutusjärjestelmästä, tiedusteluja ja tarjouksia pyytäneistä yritysten yhteyshenkilöistä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja mahdollisista muista julkisista lähteistä. Osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin edellä mainittuja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme hänestä keränneet. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Lähettämissämme suoraposteissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.